Vesint

Zdravotní rizika zneužívání alkoholu a drog

Mnoho lidí s nadměrnou konzumací alkoholu a nelegálních drog, aniž by přemýšlel o možném ohrožení jejich zdraví a pohodu.

Alkohol

Dopravní nehody způsobené pitím jsou číslo jedna příčinou úmrtí u lidí ve věku od 15 na 24, v souladu s Národní institut pro zneužívání drog (NIDA).

Dokonce i malé množství alkoholu může ovlivnit váš úsudek a koordinaci. Tím se zvyšuje šance, že budete nehodu. Umírněné množství také ovlivnit vaši schopnost učit se a pamatovat si informace. Vysoké množství může způsobit otravu alkoholem, což má za následek smrt.

Ženy, které pijí alkohol během těhotenství může porodit děti s vrozenými vadami a mentální retardací.

Nelegální drogy

Drogy změnit své vnímání. Mají vliv na tom, jak váš mozek funguje, včetně paměti. Způsobují řadu potenciálně závažných nebo smrtelných tělesných nemocech, říká NIDA.

Tyto léky mají specifické zdravotní rizika:

  • Kokain. Kokain v jakékoliv podobě může způsobit náhlou smrt na srdeční zástavu. Kokain stimuluje centrální nervový systém. To zvyšuje krevní tlak, srdeční frekvenci, dechovou frekvenci a tělesnou teplotu. Injekční kokain se společným jehel může vést k HIV infekci a hepatitida.

  • Marihuana. Marihuana zvyšuje srdeční frekvenci, ovlivňuje paměť a porozumění, a ztěžuje plnit úkoly vyžadující soustředění a koordinaci, jako je například řízení auta. Droga ovlivňuje i motivaci, která má vliv na školy a práce.

  • Zneužívání léků na předpis. Asi 9 milionů lidí používá léky na předpis pro nonmedical účely. Běžně zneužívané léky patří OxyContin, Ritalin, Adderal, Vicodin, a Percocet. Tyto léky mohou způsobit velmi vysoký krevní tlak, nepravidelný srdeční tep, a vysokou tělesnou teplotu.

  • Metamfetamin. Tento lék může zvýšit srdeční tep, zvýšení krevního tlaku, a snižují chuť k jídlu. To může vést k těžkým hubnutí. Vysoké dávky mohou způsobit třes, halucinace, paranoia, a smrt.

  • Anabolické steroidy. Steroidní uživatelé mohou trpět nežádoucí účinky, od akné na rakovinu jater. U mužů, použití může způsobit zvadlý varlata, sterilita a impotence. U žen, může nevratné mužské vlastnosti rozvíjet. Psychologické účinky u obou pohlaví patří agresivní chování a deprese. Některé nežádoucí účinky, jako je infarkt myokardu a cévní mozkové příhody, může dojít roky po použití.